Schoolbestuur

Het schoolbestuur, ook wel inrichtende macht genoemd, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Dit schoolbestuur is dan ook verantwoordelijk voor een degelijk verloop van het onderwijs en is de eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid. Zij is gebonden aan de wettelijke plichtplegingen uitgaande van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de katholieke koepel van het basisonderwijs. Zij kiest binnen haar geleding een voorzitter.

Het schoolbestuur kan voor advies een beroep doen op de begeleidingsdiensten van het Vlaamse Verbond van het Katholieke Basisonderwijs (VVKBaO) en natuurlijk ook op de directie van de school zelf waaraan zij ook heel wat volmachten overdraagt.

 

VZW Sint-Vincentius

Kleuter- en lager onderwijs

Heerbaan 25

1745 Opwijk

Tel: 0473/25.49.08

e-mail: willy.price@outlook.com

 

De Inrichtende Macht bestaat uit twee organen: de Beheerraad en het Bestuurscomité.

 

Beheerraad Vrije basisscholen Opwijk               Bestuurscomité De Leertrommel – ‘t Neerveldje

 

Voorzitter:     Willy Price                                        

                       willy.price@outlook.com                           bestuur@deleertrommel.be

                                                          

Leden:           Roger Cooreman                           Leden:          Pieter Dejonghe

                       Yves Verhelst                                                         Zeger Evenepoel                                         

                       Pieter Dejonghe                                                    Luc Meersman

                       Willy Seghers                                                          Dominique Debrucker

                       Alice Van Lancker                                                Katleen Van Lemmens

                       Dominique Debrucker                                          Stijn Jansegers

 

                       Christoph De Smedt

                       Jan Bastiaensen

                       Katleen Van Lemmens